Tips Hoogsensitiviteit & relaties

Tips Hoogsensitiviteit & relaties

 • Het stellen van grenzen Geef tijdig aan waar jouw grenzen liggen en houd hier aan vast.
 • Begrens jezelf Jij bent niet de ander, noch ben jij verantwoordelijk voor de ander.
 • Blijf geaard/gecentreerd Blijf bij jezelf, ga niet in je hoofd zitten, aard jezelf en laat los.
 • Reageer niet meteen Geef jezelf tijd om na te denken wat je echt wilt (doen/zeggen).
 • Vermijd overprikkeling Doe wat je aan kunt, meer niet.
 • Accepteer verschillen Jij hoeft niet hetzelfde te zijn als de ander en omgekeerd geldt hetzelfde.
 • Neem tijd voor jezelf Blijf dit volhouden, zodat je de balans altijd kunt herstellen.
 • Houd contact met je lichaam Blijf in je lichaam, voel wat het contact met je doet.
 • Heb bezielde ervaringen/contacten Voed je ziel met positieve en diepgaande contacten met anderen of de natuur, muziek, kunst etc.
 • Handhaaf je oprechtheid Blijf trouw aan jezelf, wees jezelf vanuit je hart.
 • Je hoeft niet met iedereen om te gaan Elke keer kun je een keuze maken met wie je wilt omgaan en op welke manier.
 • Vermijd energie uitputtende personen/activiteiten zoveel mogelijk Bekijk of dit mogelijk is en bescherm anders jezelf door een gouden gloed om je heen te zetten of een symbool tussen jou en de ander te plaatsen.
 • Verhoog je bewustzijn Sta regelmatig stil bij vragen als, wat voel ik ? Is dit van mij ?, waarom voel ik dit ?, Wat moet ik ermee ? etc.
 • Streef naar balans !

Hoogsensitiviteit onderkennen

Hoogsensitiviteit onderkennen

Waarom het onderkennen van hooggevoeligheid van groot belang is 

Graag wil ik eerst aangeven dat ik ontzettend dankbaar ben voor het feit dat de wetenschappelijke onderbouwing van hoogsensitiviteit steeds groter wordt. Elain Aron haar onderzoek is verdiept en uitgebreid en daardoor is de basis verstevigd. Er was nog discussie mogelijk over haar resultaten, maar hersenscans hebben definitief uitsluitsel gegeven. 

Toch wordt hoogsensitiviteit vaak nog niet als een onderliggende oorzaak herkend als er problemen ontstaan. Doordat men in de zorg uit moet gaan van standaard diagnoses en behandelprotocollen kan dit leiden tot foutieve diagnoses en behandelingen. Je kunt je voorstellen dat als je hooggevoelig bent en een andere diagnose krijgt, dit invloed op jouw zelfbeeld zal hebben. 

Een karaktereigenschap 

Overigens is hoogsensitiviteit een karaktereigenschap niet een stoornis. Dit is ook de reden dat een GZ psycholoog of arts onvoldoende kennis heeft kunnen opdoen van dit temperament. In die zin vind ik het ook niet verwijtbaar. Wel vind ik het jammer dat er nog steeds professionals zijn die het bestaan ontkennen, beweren dat het een mode verschijnsel is en niet onderbouwd. 

Ik merk dat er hierdoor bij HSP nog steeds een grote terughoudendheid bestaat om deze karaktereigenschap te benoemen. Dit geldt vooral op het werk of bij een Arbo-arts maar helaas vaak ook nog in het prive leven. Terwijl het ontzettend veel invloed heeft op wie je bent en wat je nodig hebt.

Zelfdiagnose

Het omgekeerde zie ik ook gebeuren. Er is een lijstje met kenmerken op internet ingevuld en volgens de uitslag ben je hoogsensitief. Dit verklaart vervolgens alle problemen en deze kunnen nu opgelost worden.

Helaas is dit niet waar, als professional ga ik er toch echt dieper op in, je mag de vragenlijst als een mogelijke indicatie zien. Daarnaast is van belang om te beseffen dat veel kenmerken b.v. ook bij een stoornis voor komen. En in dat geval verwijs ik juist naar de GGZ terug. Verder kan het ook voorkomen dat het om een combinatie van beide gaat. In dat geval heeft de stoornis in verhouding veel meer invloed. 

Kortom zorgvuldigheid is geboden, want het is in jouw belang dat jij de juiste begeleiding ontvangt.